Cerrahi Doktorlar

Kendinizin veya bir tanıdığınızın başından geçen Cerrahi müdahaleler (ameliyatlar) ve başarı hikayelerini il ve hastahane ismi vererek paylaşın.